Postup pri nákupe na splátky cez spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Nákup na splátky je pohodlný a bezpečný spôsob nakupovania ,ktorý Vám zabezpečí úver na tovar bez zbytočných potvrdení, papierov a vybavovania. Máte možnosť získať nábytok hneď za časť jeho celkovej hodnoty v pomerne rýchlom časovom horizonte. Nákup na splátky je možný iba v prípade objednávky vyššej ako 120 EUR. Postup pri objednávaní je rovnaký ako pri bežnej objednávke: 
 • V kolonke „Spôsob platby“ však označíte „Splátkový predaj CETELEM ON-LINE“.
 • Po kliknutí na tlačítko „Pokračovať“ si vyberiete „Typ úveru“ a máte možnosť ešte raz prerátať výšku jednotlivých splátok, prípadne výšku akontácie a nadstavíte si úver podľa svojich možností a predstáv.
 • Pokiaľ ste s výberom splátok spokojný, kliknite na tlačítko „Odoslať žiadosť“. Automaticky budete presmerovaný na stránky spoločnosti CETELEM ON-LINE, kde podľa pokynov vyplníte zmluvu k žiadosti o úver.
 • Približne do hodiny zašle spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA na Váš mail potvrdenie alebo zamietnutie Vašej žiadosti. V prípade, že Vám bol úver pridelený, Vám následne príde do mailu návrh zmluvy, ktorú si vytlačíte v troch exemplároch. Dva výtlačky s originálnymi podpismi zašlite na našu adresu FreePort s.r.o., Športová  2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto ( najlepšie doporučene ), tretí zostáva Vám. K tomu je nutné priložiť obojstrannú kópiu primárneho dokladu totožnosti:

- Občania SR: Obojstranná kópia platného občianskeho preukazu ;
- Cudzí štátni príslušníci: Kópia povolenia na trvalý pobyt v SR

 • K tomu je nutné doložiť kópiu druhého dokladu totožnosti s fotografiou, vydaný štátnou inštitúciou. Ako druhý doklad akceptujeme:

- pas, 
- vodičský preukaz, 
- preukaz fyzickej osoby z ťažkým zdravotným postihnutím – ZŤP, 
- zbrojný preukaz, 
- potvrdenie o výške príjmu, 
- výmer o dôchodku 
- daňové priznanie v prípade SZČO, 
- doklad o bydlisku – faktúry za energie, telefón, internet, televízia, 
- pracovná zmluva v prípade klientov zamestnaných v zahraničí

 • Pri úvere nad 3320€ je potrebné doložiť navyše doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko (výpis z účtu, zloženka SIPO alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb-za elektrinu, plyn, telekomunikačné služby a pod.).Ak uvádzate do žiadosti príjem partnera, platia rovnaké pravidlá dokladovania aj pre partnera. Ak je Váš príjem z územia SR a vyjadrujete svoj súhlas s overením údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovnen nie je nutné zasielať doklad o príjme. Svoj súhlas udeľujete v zmluve, ktorá Vám bude zaslaná v časti Spracovanie osobných údajov. Ak však vyjadrujete svoj nesúhlas s overením údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov (príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade). Ak ste podnikateľ, konateľ/spolumajiteľ firmy alebo klient zamestnaný v ČR, AT, HU je potrebné zaslať Váš doklad o príjme : 
  • Zamestnanci doložia:
   - výplatnú pásku za posledné 3 mesiace alebo
   - výpis z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
   - originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa staré max. 30 dní, preukazujúce PRIEMERNÝ príjem za posledné 3 mesiace.
   - doklady sa požadujú len v prípade, ak klient nesúhlasí s dotazom do Sociálnej poisťovne.
  • Dôchodcovia doložia:
   - potvrdenie o poberaní dôchodku (výmer zo Sociálnej poisťovne) alebo
   - potvrdenie z pošty alebo
   - 3 posledný výpisy z účtu, kam je poukazovaný dôchodok.
   - doklady sa požadujú len v prípade, ak klient nesúhlasí s dotazom do Sociálnej poisťovne.
  • Podnikateľ (SZČO) doloží:
   - originál potvrdenia o podaní DP za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom a zárveň
   - kompletné posledné daňové priznanie a zároveň
   - výpisy z podnikateľského účtu za posledné 3 mesiace.
  • Konateľ/Spojumajiteľ firmy doloží:
   - ročné zúčtovanie preddavkov na daň  alebo
   - DP typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie overené daňovým úradom a zároveň
   - 3 posledné výpisy z osobného účtu
  • Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný v ČR, AT, HU doloží:
   - pracovná zmluva, z ktorej vyplýva výška mzdy alebo
   - výplatná páska za posledné 3 mesiace alebo
   - 3 posledný výpisy z osobného účtu, kam je klientovi poukazovaná mzda
  • Vojak, policajt či colník, prípadne príslušník zboru väzenskej a justičnej stráže musí priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z bankového účtu za posledné 3 mesiace alebo Výplatnú pásku za posledné 3 mesiace, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za posledné 3 mesiace) k ostatným odosielaným dokumentom, pretože Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o ich príjme.
 • Po doručení k nám a skontrolovaní správnosti podpisov na jednotlivých dokumentoch, bude Vaša objednávka považovaná za záväznú a tovar bude objednaný u našich dodávateľov.
 • Pri preberaní tovaru uhradíte priamo kuriérovi prvú splátku ( kuriér Vám vystaví príjmový doklad ako potvrdenie prijatia platby ). Zvyšok úveru budete uhrádzať priamo BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, ktorý Vám pošle splátkový kalendár spolu so šekovými poukážkami.
Celý systém objednávania a poskytovania úveru je čo najviac zjednodušený a ošetrený od zbytočných a zdĺhavých krokov, ktoré vo väčšine prípadov odrádzajú od tohto spôsobu nakupovania.
041 202 34 56 0911 73 57 12 v pracovné dni 8:00 - 20:00
Prihlásiť
Otvoriť/Zatvoriť menu