Postup pri nákupe na splátky cez spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Nákup na splátky je pohodlný a bezpečný spôsob nakupovania ,ktorý Vám zabezpečí úver na tovar bez zbytočných potvrdení, papierov a vybavovania. Máte možnosť získať nábytok hneď za časť jeho celkovej hodnoty v pomerne rýchlom časovom horizonte. Nákup na splátky je možný iba v prípade objednávky vyššej ako 120 EUR. Postup pri objednávaní je rovnaký ako pri bežnej objednávke: 
 • V kolonke „Spôsob platby“ však označíte „Splátkový predaj CETELEM ON-LINE“.
 • Po kliknutí na tlačítko „Pokračovať“ si vyberiete „Typ úveru“ a máte možnosť ešte raz prerátať výšku jednotlivých splátok, prípadne výšku akontácie a nadstavíte si úver podľa svojich možností a predstáv.
 • Pokiaľ ste s výberom splátok spokojný, kliknite na tlačítko „Odoslať žiadosť“. Automaticky budete presmerovaný na stránky spoločnosti CETELEM ON-LINE, kde podľa pokynov vyplníte zmluvu k žiadosti o úver.
 • Približne do hodiny zašle spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA na Váš mail potvrdenie alebo zamietnutie Vašej žiadosti. V prípade, že Vám bol úver pridelený, Vám následne príde do mailu návrh zmluvy, ktorú si vytlačíte v troch exemplároch. Dva výtlačky s originálnymi podpismi, obojstrannou kópiou Vášho občianskeho preukazu a kópiou druhého dokladu overujúceho totožnosť klienta zašlite na našu adresu FreePort s.r.o., Športová  2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto ( najlepšie doporučene ), tretí zostáva Vám. Za druhý doklad totožnosti s fotografiou, vydaný štátnou inštitúciou sú považované: vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz alebo preukaz ZŤP/ ZŤP-S. 
 • Pri úvere nad 3400€ je potrebné doložiť navyše doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko (výpis z účtu, zloženka alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb-za elektrinu, plyn, telekomunikačné služby a pod.). Ak je Váš príjem z územia SR a vyjadrujete svoj súhlas s overením údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovnen nie je nutné zasielať doklad o príjme. Svoj súhlas udeľujete v zmluve, ktorá Vám bude zaslaná v časti Spracovanie osobných údajov. Ak však vyjadrujete svoj nesúhlas s overením údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov (príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade). Ak ste podnikateľ, konateľ/spolumajiteľ firmy alebo klient zamestnaný v ČR, AT, HU je potrebné zaslať Váš doklad o príjme : 
  • Zamestnanci doložia jeden z dokladov:
   - výplatnú pásku za posledné výplatné obdobie alebo
   - výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
   - originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa staré max. 30 dní
  • Dôchodcovia doložia jeden z dokladov:
   - potvrdenie o poberaní dôchodku (výmer zo Sociálnej poisťovne) alebo
   - potvrdenie z pošty alebo
   - výpisy z účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok
  • Podnikateľ (SZČO) doloží:
   - originál potvrdenia o podaní DP za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
  • Konateľ/Spojumajiteľ firmy doloží jeden z dokladov:
   - ročné zúčtovanie preddavkov na daň  alebo
   - DP typu Aza posledné ukončené zdaňovacie obdobie overené daňovým úradom
  • Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný v ČR, AT, HU doloží jeden z dokladov:
   - pracovná zmluva , z ktorej vyplýva výška mzdy alebo
   - výplatná páska za posledné výplatné odbobie alebo
   - výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda
 • Po doručení k nám a skontrolovaní správnosti podpisov na jednotlivých dokumentoch, bude Vaša objednávka považovaná za záväznú a tovar bude objednaný u našich dodávateľov.
 • Pri preberaní tovaru uhradíte priamo kuriérovi prvú splátku ( kuriér Vám vystaví príjmový doklad ako potvrdenie prijatia platby ). Zvyšok úveru budete uhrádzať priamo BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, ktorý Vám pošle splátkový kalendár spolu so šekovými poukážkami.
Celý systém objednávania a poskytovania úveru je čo najviac zjednodušený a ošetrený od zbytočných a zdĺhavých krokov, ktoré vo väčšine prípadov odrádzajú od tohto spôsobu nakupovania.
041 202 34 56 0911 73 57 12
Prihlásiť
Otvoriť/Zatvoriť menu