Obchodné podmienky

Kontakty

Fakturačná adresa/sklad: FreePort, s.r.o.
  Športová 2757
  024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44165684
DIČ: SK2022612361
IČ pre DPH: SK2022612361
Registrácia: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka 20622/L
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa: SK0209000000005060305570
  ČSOB: SK1875000000004006378985
Orgán dozoru Ústredný inšpektorát SOI , Prievozská 32, Bratislava

Vytvorenie objednávky

 Postup na vytvorenie objednávky získate kuknutím TU.

Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky Vám bude doručené na emailovú adresu /ktorú ste uviedli pri registrácii/ automatické potvrdenie objednávky. Pokiaľ Vám tento email nebude doručený, skontrolujte prosím, či ste pri registrácii zadali správnu emailovú adresu /údaje v registrácii môžete meniť po prihlásení/. Ak je emailová adresa správna a napriek tomu Vám automatické potvrdenie objednávky nebolo doručené, kontaktujte nás, prosím, na niektorom z telefonických alebo mailových kontaktov. Toto automaticky generované potvrdenie slúži len na overenie správnosti zadania objednávky, nie je považované za kúpnu zmluvu. Tá vzniká až po ručnom spracovaní a overení Vašej objednávky naším pracovníkom a jej následným potvrdením. Akonáhle Váš tovar fyzicky opustí náš sklad, obdržíte email s presným dňom doručenia.

V prípade objednania tovaru na mieru je zákazníkovi účtovaná záloha vo výške 30% s platbou vopred. Všetky ceny tovarov sú konečné, vrátane 20% DPH. Sme platiteľmi DPH.

Doprava tovaru

 • Pri tovare skladom je expedícia (odovzdanie dopravcovi) do 5-tich pracovných dní od spracovania objednávky (tento termín neplatí pri prevádzke eshopu počas vianočných sviatkov).
 • Pri tovare na objednávku je štandardná dodacia lehota pre konkrétny tovar uvedená priamo pri položke na internete. V prípade predĺženia dodacej lehoty zo strany výrobcu Vás o tejto skutočnosti budeme informovať mailom.
 • Pri platbe predom - bankovým prevodom, je expedícia možná najskôr po prijatí Vašej platby na náš účet.
 • Pri predaji na splátky je expedícia možná najskôr po prijatí všetkých dokumentov a schválení splátkovou spoločnosťou (zvyčajne 7 dní).

Dodanie špedičnou firmou prebieha obvykle 1-2 pracovné dni po odoslaní tovaru (expedícii) z nášho skladu. Presný deň, kedy bude tovar doručený Vám dáme vedieť na Váš email, popr. telefón, uvedený v objednávke ihneď ako bude objednávka vybavená. Zásielková služba bude mať k dispozícii Vaše tel. číslo pre prípad nezastihnutia na danej adrese, prípadne nechá vo Vašej schránke oznámenie o uložení zásielky na regionálnom depe. Telefonicky si môžete objednať opätovné doručenie na miesto a v čase (medzi 9-16 hod.), ktorý si s pracovníkmi zásielkovej služby dohodnete. Toto druhé doručenie je zadarmo. Možné je prebrať si tovar i na konkretnom regionálnom depe zásielkovej spoločnosti .V prípade, že dopravca Vám v avizovaný deň nedodá tovar na Vašu adresu a nenechá ani oznámenie o uložení zásielky vo Vašej schránke, neváhajte nás kontaktovať, prípadne sa informovať priamo v prepravnej spoločnosti (kontakt zašleme na požiadanie). Termín dodania potvrdzujeme v momente, kedy zásielka opustí náš sklad, takže je nemenný!

Pokiaľ neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. zrušenie objednávky v prípade, keď je tovar už odoslaný; nie je aj napriek dohodnutému termínu prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu atď.), nesie kupujúci náklady na dopravu alebo náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške!

Dovoz tovaru zabezpečujeme iba vrámci Slovenskej republiky.

Prevzatie zásielky

Doručenie zásielky zo strany špedičnej spoločnosti sa uskutoční v dohodnutom termíne. Pri preberaní zásielky sa riaďte nižšie uvedenými zásadami:

 • pri preberaní tovar dôkladne skontrolujte
 • skontrolujte, či nie je poškodený vonkajší obal tovaru
 • v prípade, že zásielka obsahuje sklo, okamžite tovar vybaľte a skontrolujte

Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Reklamáciu na rozbité sklo si musíte uplatniť i u dopravcu. Ešte raz Vás prosíme o spoluprácu a dôkladnú kontrolu pri preberaní. Záleží nám na tom, aby ste objednaný tovar mohli maximálne využívať a boli s ním spokojný. Nemôžeme však akceptovať reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou. Táto skutočnosť je nevyhnutná a je potrebné sa ihneď obrátiť na prepravcu. Ďakujeme za pochopenie.

V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, tovar prevezmite, ale ihneď na mieste spíšte s vodičom reklamačný protokol a zapíšte výhradu pri preberaní. O celej situácii nás telefonicky alebo mailom informujte na kuchyne@byvajsnami.sk. Radi Vám zaistíme náhradné diely za poškodené, alebo opravu zásielky. V prípade, že s dopravcom spíšete o škode riadny zápis, vzniknutú škodu uhradí za Vás a Vám tak nevzniknú žiadne ďalšie náklady ani komplikácie.

V prípade, že po rozbalení zistíte výrobnú vadu a obal nebol zjavne porušený prepravcom, okamžite nás kontaktujte. Samozrejme, že takúto reklamáciu prijmeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Pri preberaní si tiež skontrolujte počet balení a tento počet zapíšte do prepravného listu, ktorý podpisujete pri preberaní zásielky vodičovi. Toto je nevyhnutné pre prípad, ak by nebola dodaná niektorá časť celku.

Prevzatie daňového dokladu

Daňový doklad obdržíte mailom, ktorý Vám bude zaslaný pri expedícii Vašej zásielky. Daňový doklad slúži zároveň ako záručný list pri výrobkoch, kde nie je záručný list súčasťou balenia. V prípade potreby si môžete do 14 tich dní od obdržania zásielky vyžiadať kópiu zaslaného daňového dokladu. Vaše pripomienky a želania nám i naďalej môžete zaslať mailom na uvedené adresy. Radi si tiež prečítame Vaše referencie a to, ako ste s výrobkom a našimi službami spokojní. Ak ste sa prihlásili k odoberaniu informatívnych mailov od našej firmy, môžete ich odber kedykoľvek zrušit písomnou požiadavkou na našu spoločnosť.

Akčné ceny a zľavy

Zľavy uvedené na našom internetovom obchode sú v platnosti do odvolania, vo väčšine prípadov do konca kalendárneho mesiaca, pričom rozhoduje dátum objednania tovaru. Ak si teda tovar objednáte v dobe, kedy bol v zľave, ale bude Vám dodaný až v dobe, keď zľava už prestala platiť, dostanete ho i napriek tomu za zľavnenú cenu, ktorá platila v dobe, keď ste si tovar objednali.

Stornovanie objednávky

Zákazník je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek v priebehu doby, kým mu je oznámené, že jeho objednávka je pripravená k expedícii. V prípade, že bol tovar už uhradený /zálohová platba predom/, budú mu vrátené peniaze v plnej výške uhradenej sumy. Storno objednávky sa realizuje písomne mailom na adresu objednavky@nabytok-a-interier.sk.

V prípade zrušenia objednávky tovaru na mieru, pri ktorej zákazník uhradil vopred zálohu 30% , nebude záloha zákazníkovi vrátená.

Odstúpenie od zmluvy

zo strany kupujúceho

V súlade so zákonom má zákazník - spotrebiteľ - právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Naša spoločnosť Vám však ponúka možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru až do 45 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy v tejto lehote a dodržanie nižšie uvedených podmienok podľa zákona 102/2014 je garanciou vrátenia plnej kúpnej ceny tovaru. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú iba na koncového spotrebiteľa. 

 1. Kontaktujte nás písomne alebo elektronicky na objednavky@nabytok-a-interier.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru. V prípade telefonickej objednávky môžete odstúpiť od zmluvy aj telefonicky, odstúpenie nám však pošlite aj písomne. Pre odstúpenie od zmluvy môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár.
 2. Tovar, ktorý chcete vrátiť v tejto lehote /45 dní/, musí byť nepoškodený a kompletný /vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu/. V prípade vrátenia tovaru poškodeného, bez obalu alebo príslušenstva, môžu byť zákazníkovi dané k úhrade náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak však tovar nemal vlastnosti, aké sme uvádzali, náklady na vrátanie tovaru znášame my.
 3. Peniaze Vám budú vrátené poukážkou alebo prevodom na Váš účet do 14 dní od dňa platnosti odstúpenia od zmluvy s podmienkou vrátenia tovaru spať na našu adresu spotrebiteľom.
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.
 5. Zároveň by sme Vás chceli informovať, že lehotu pre vrátenie tovaru počítame až od dňa jeho prevzatia, v prípade že Vám tovar objednaný na jednej objednávke bol dodaný postupne, tak lehotu počítame osobitne pre každý tovať od dňa jeho prevzatia.
 6. Pri tovare, ktorý bol vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho či na zákazku, nie je možné podľa § 7 ods. 6 písm. odstúpiť od zmluvy. Tento bod platí pre tieto tovary:
         • čalúnený nábytok s výberom látok podľa priania zákazníka,
         • morený nábytok s voľbou farby morenia podľa priania zákazníka,
         • kuchynské skrinky objednané na mieru podľa priania zákazníka,
         • veľké objednávky nad 20 ks objednaných tovarov alebo nad hodnotu 2000 €.
 7. Pokiaľ zákazníkovi z akýchkoľvek dôvodov predĺžime dodaciu lehotu o 3 týždne alebo viac, môže objednávku zrušiť. Uhradená záloha 30% z ceny nedodaného tovaru bude zákazníkovi vrátená.
Na firmy a právnické osoby sa vzťahujú podmienky podľa obchodného zákonníka. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. To znamená, že ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

zo strany dodávateľa

V prípade, že zo strany výrobcu došlo k ukončeniu výroby, zmene ceny, alebo zo závažných prevádzkových dôvodov na strane dodávateľa, je dodávateľ oprávnený zmeniť termín dodania, alebo objednávku zrušiť. O tejto skutočnosti budete bez zbytočného odkladu informovaný na Vami uvedený mail, alebo telefón. V prípade, že ste už za tovar zaplatili, bude Vám vrátená celá čiastka v hodnote nedodaného tovaru. V prípade, že ste za tovar zaplatili zálohu 30% z ceny tovaru, bude Vám celá záloha vrátená.

V prípade zastavenia výroby časti objednaného tovaru, bude zákazníkovi ponúknuté dodanie dostupného tovaru, dodanie náhrandého tovaru alebo stornovanie objednávky.

Súčasťou obchodných podmienokreklamačné podmienky, podmienky ochrany osobných údajov a poučenie o ochrane spotrebiteľa podľa zákona č. 102/2014.

 

041 202 34 56 0911 73 57 12 v pracovné dni 8:00 - 20:00
Prihlásiť
Otvoriť/Zatvoriť menu